We zien vaker en vaker dat ouderen niet uit de kast durven komen omwille van schaamte. In deze cursus gaan we het hebben over LGBTQ+-ouderen in de ouderenzorg en wat hun behoeften zijn.

Doelstellingen

VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/026

Leerplandoelen

  • 15. Mondeling argumenteren.
  • 30. Respect opbrengen voor:
    • het leefmilieu;
    • het historisch cultureel erfgoed;
    • verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen.

Lesdoelen

  • Op het einde van de les kunnen de leerlingen een kritische reflectie maken over LGBTQ+-ouderen in de ouderenzorg door de pijnpunten te benoemen.
  • De leerlingen kunnen op een onderbouwde manier hun standpunt (zie stellingenspel) verdedigen op basis van de aangereikte informatie.

Lesmateriaal

Gemaakt door Bilali E.; Bruyninckx G.; Mollen J. ; Peeters J.; Schuurmans E.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be