Kwartierlezen met een tikkeltje meer

Ons onderzoek richt zich op het vergroten van het tekstbegrip door verdiepende activiteiten muzische vorming en Nederlands uit te voeren na het kwartierlezen in het derde en het zesde leerjaar.

Voor ons onderzoek zijn we een samenwerking aangegaan met Basisschool Heilig Graf Apostoliekenstraat te Turnhout. De school heeft voor schooljaar 2021-2022 ‘lezen’ als speerpunt gekozen en is ook gestart met kwartierlezen. Alle leerlingen lezen elke dag een kwartier. De school gaf aan dat het kwartierlezen zich enkel beperkt tot het lezen zelf en dat leerlingen niet voldoende tot leesbegrip komen. Hieruit volgde de nood aan verdiepende activiteiten die aansluiten bij het kwartierlezen.

Bij deze activiteiten ligt de focus op Muzische Vorming en Nederlands. Deze activiteiten hebben we in het derde en het zesde leerjaar uitgevoerd. Vanuit deze nood hebben we volgende onderzoeksvraag opgesteld: “We onderzoeken verdiepende activiteiten muzische vorming en Nederlands, omdat we willen weten welke activiteiten zorgen
voor de meeste progressie op vlak van tekstbegrip om het algemene leesbegrip te vergroten.”

Methode

We hebben een gevarieerd aanbod aan verdiepende activiteiten uitgewerkt die leerkrachten
kunnen uitvoeren na het kwartierlezen. Dit aanbod is opgesteld na een aantal observaties, maar
ook gesprekken en bevragingen bij zowel leerkrachten als leerlingen. Bij deze leerlingen is er ook
een enquête uitgevoerd in verband met leesmotivatie. Hieruit bleek dat de leerlingen in het derde
leerjaar nog een hogere leesmotivatie hebben dan de leerlingen in het zesde leerjaar. Uit de
nulmeting en eindbevraging zagen we dat er wel degelijk een vergroting in tekstbegrip is bij de
leerlingen. Zo hebben we dus ook een antwoord gekregen op onze onderzoeksvraag.

Conclusie

Na de uitvoering van de activiteiten stelden we zichtbare progressie vast op vlak tekstbegrip. De
leerlingen vertelden meer diepgaand over de inhoud van hun verhaal. Ze gingen met elkaar en
met de leerkracht in gesprek over hun boek. Echter zijn onze resultaten klasafhankelijk. Dit omdat
bepaalde klasgroepen meer gemotiveerd zijn om de activiteit op een correcte manier uit te
voeren. Dan pas zijn de activiteiten zinvol. Bepaalde klassen zijn ook meer muzisch ingesteld
terwijl andere klassen meer talig zijn ingesteld. Beide factoren kunnen de resultaten beïnvloeden.
De resultaten zijn ook op korte termijn gemeten, voor effecten op langere termijn is verder
onderzoek nodig.

Materialen

Zoals we bij ‘Methode’ al aanhaalden, hebben we een gevarieerd aanbod aan activiteiten
uitgewerkt. Er zijn activiteiten uitgewerkt binnen de domeinen muzische vorming en Nederlands.
De activiteiten variëren ook in timing. Er zijn activiteiten die 5, 15, 25 of 50 minuten duren. Er zijn
ook activiteiten die lopen op lange termijn of extra voorbereiding vragen. Deze fiches met
activiteiten zijn gesorteerd volgens leerjaar en timing. Je vindt deze terug op onze projectwebsite.

Projectgroep & partners

Studenten

Luna Denys, Lisa Keuppens, Seppe Mussels, Amy Valkiers

Lerarenopleiders

Daniëlle Schuurmans

Partnerschool

Heilig Graf Apostoliekenstraat – Turnhout

Projectwebsite

verdiepende-activiteitenderde-kwartierlezen9.webnode.co.uk/

Meer weten?

Daniëlle Schuurmans
Lerarenopleider
danielle.schuurmans@thomasmore.be

Lieveke Hellemans
Verantwoordelijke Onderzoekslab / praktijkonderzoek
T +3214740215
lieveke.hellemans@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.