Het gebruik van de passieve vorm wordt toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.

Doelstellingen

  • De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van hun taaltaken de volgende grammaticale en complementaire lexicale elementen functioneel inzetten: Vorming, waarde en gebruik van de tijden van de ‘indicatif’ voor de communicatie in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd.
  • De leerlingen kunnen de passieve vorm herkennen in een gegeven tekst.
  • De leerlingen kunnen een actieve zin passief maken.
  • De leerlingen kunnen een passie zin vormen.

Lesmateriaal

Links

Via deze link komt u terecht op de bespreking van de verbetering van de oefeningen.

Gemaakt door Isis van Hamme

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be