In dit thema gaan we kijken naar de geschiedenis van kleding en kleding in verschillende culturen. Ook andere leergebieden komen aanbod. Nederlands, wiskunde en Frans worden ook ondergedompeld in het thema kleding.

Ontwikkeld door: Inke Sommen

Doelstellingen

De doelstellingen staan per les beschreven in het lerarenfiche.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be