Met dit lespakket kunnen de leerlingen zelfstandig de indirect speech leren.

Doelstellingen

Leerplandoelstellingen

  • Gespr 4: hun functionele taalkennis inzetten en uitbreiden. Ze kunnen hierbij reflecteren over taal en taalgebruik. (ET 39 & ET 40)
  • Gespr 5*: Ze tonen bereidheid en durf om te spreken in het Engels (ET 42*).
  • Sp 8: De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van spreektaken hun functionele taalkennis inzetten en uitbreiden (ET 39). De functionele taalkennis heeft betrekking op: de vorm, de betekenis en het gebruik van woorden en grammaticale structuren; de uitspraak.
  • Sp 9: De leerlingen kunnen bij het spreken strategieën gebruiken om hun spreekdoel te bereiken (ET 25).
  • 10*: De leerlingen tonen bereidheid en durf om te spreken in het Engels (ET 42*), d.w.z. dat ze moeite doen om de doeltaal en compensatiestrategieën te gebruiken.

Lesdoelen

  • The students can interview a classmate on their activities during Easter break.
  • The students report the answers of their classmate via indirect speech in a short news segment.
  • The students can use the indirect speech.

Lesmateriaal

Gemaakt door Nele Luyckx

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be