In deze lessenreeks (ongeveer 450 minuten) doorlopen de leerlingen een hele leerlijn rond weer en klimaat. Ze ontdekken de weerselementen, hoe het klimaat bepaald wordt, hoe ze een klimatogram aflezen … De leerlingen leren over de oorzaken en gevolgen van de klimaatsverandering en zoeken samen naar oplossingen.

Ontwikkeld door: Frederik Steyvers

Doelstellingen

  • Eindtermen
    • 1.11.De leerlingen kunnen de weerselementen op een bepaald moment en over een beperkte periode, meten, vergelijken en die weersituatie beschrijven;
    • 1.12.De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven;
    • 1.24.De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;
    • 1.26.De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links