Dit lesmateriaal dompelt de leerlingen onder in het “waarom”, de zin van het lijden, een vraag waar mensen al sinds mensenheugenis een antwoord op zoeken. In de christelijke traditie zijn er doorgaans vier modellen die hun opgang hebben gemaakt. Die vier modellen zijn eigenlijk klassieke pogingen om God vrij te pleiten ten overstaan van het lijden en het kwaad in de wereld.

Doelstellingen

Leerplandoelen

ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST derde graad BSO (Thomas katholiek godsdienstonderwijs)

Terrein ‘Hoop en kwetsbaarheid’ – terreindoelen

 • 3 Illustreren hoe mensen hoop kunnen vinden in situaties van kwetsbaarheid (begrijpen).
 • 4 Verhelderen dat een levensbeschouwing mee vormgeeft aan hoop en kwetsbaarheid (begrijpen).
 • 5 In Bijbelverhalen en/of christelijke tradities visies op en houdingen tegenover lijden verkennen (begrijpen).
 • 7 De eigen kijk op hoop en kwetsbaarheid uitdrukken.

Terrein ‘Hoop en kwetsbaarheid’

 • Pluraliteit/Context 258: Contrastervaring.
 • Pluraliteit/Context 260: Complexiteit van het bestaan.
 • Christelijk geloof/Traditie 265: God en het kwaad.
 • Christelijk geloof/Traditie 266: (Erf)zonde.
 • Identiteit/Leerling 275: Vormen van verlies.
 • Identiteit/Leerling 276: Onmacht en beperking
 • Identiteit/Leerling 277: Weerbaarheid, authenticiteit en veerkracht.

Lesdoelen

Terrein ‘Hoop en kwetsbaarheid’

 • 3 De leerlingen beseffen in het verhaal van Job dat hoop een belangrijk gegeven is in tijden van lijden. Job hoopt dat zijn verwensingen fout zijn en hoopt Gods antwoord te kunnen krijgen. God waardeert Jobs hoop en geloof in de Heer doorheen zijn lijdensweg.
 • 4 De leerlingen zien in het verhaal van Job een oproep om te vertrouwen in Gods wijsheid. Lijden is een tijdloos en universeel gegeven waar geloof een antwoord probeert op de te bieden. Door kennis te maken met de vier modellen in het christelijk geloof om God te kunnen plaatsen in een wereld met lijden, krijgen de leerlingen een divers kader aangereikt om hun eigen theologische vragen in te plaatsen.
 • 5 De leerlingen kunnen het verhaal van Job in eigen woorden vertellen. De leerlingen kunnen de vier modellen van God en het lijden in eigen woorden vertellen.
 • 7 De leerlingen kunnen uitleggen wat hen rechtvaardig is en hoe rechtvaardigheid werkt. De leerlingen kunnen stilstaan bij het nut van lijden en ondanks alles hoop koesteren.
 • Pluraliteit/Context 258. Contrastervaring: spontane intuïtie van onvrede t.o.v. onrecht in de wereld en lijden. De leerlingen moeten nadenken over hun rechtvaardigheidsprincipe en dat van in de bijbel. Deze vraagt wordt beantwoord op een achtergrond van wereldnieuws in 2018, waar verschillende vormen van lijden en onrecht geïllustreerd worden.
 • Pluraliteit/Context 260. Complexiteit van het bestaan: nood aan hermeneutiek. Door een boek uit de reeks van wijsheidsboeken in detail te analyseren krijgen de leerlingen een referentiekader waar ze weinig tot niet met in contact zijn gekomen. De lessen rond het boek van Job zijn in principe Bijbelstudie, maar op een modernere manier gegeven en met als uitgangspunt actuele voorbeelden.
 • Christelijk geloof/Traditie 265. God en het kwaad: de hele lessenreeks staat in het teken van God en het lijden. Het kwaad kan God in vraag stellen en dat gebeurt ook in deze lessenreeks. De schepping is eindig en onvolkomen, zoals God ook aanhaalt in het boek van Job. De leerlingen krijgen een duaal wereldbeeld te zien waar de wereld als mooi maar niet als perfect wordt ten toon gesteld en waar orde en chaos en mooi en gevaarlijk hand in hand gaan.
 • Christelijk geloof/Traditie 266. (Erf)zonde: de grondervaring dat het kwaad meegegeven is met ons bestaan komt op verschillende manieren naar boven in het verhaal van Job. De vrienden opperen dat hij wel schuld moet hebben als God hem straft, want: wie lijdt heeft schuld en wie schuld heeft lijdt. De mogelijkheid van kwaad huist in elk mens, zoals ook duidelijk wordt in het jaaroverzicht van 2019. God heeft ons geschapen met de mogelijkheid van dat kwaad in ons, maar verwacht van ons de keuze te maken om goed en rechtvaardig te zijn.
 • Identiteit/Leerling 275. Vormen van verlies: het boek van Job handelt over letterlijk en figuurlijk verlies: verlies van gezin en land (letterlijk) en verlies van hoop, geloof en rechtvaardig wereldbeeld (figuurlijk).
 • Identiteit/Leerling 276. Onmacht en beperking: de leerlingen leren via Job hoe je onvolkomenheden kan aanvaarden. Daarnaast kunnen de verschillende modellen tools zijn om met de onvolkomenheid van God om te gaan en te kunnen plaatsen.
 • Identiteit/Leerling 277. Weerbaarheid, authenticiteit en veerkracht: God waardeert Jobs echtheid en eerlijkheid doorheen zijn lijdensweg. Ook in moeilijke omstandigheden bleef Job staande en stond hij weer op. Job kan als voorbeeld voor de leerlingen dienen om in moeilijke situaties moed te putten en terug op te staan.

Lesmateriaal

Links

In het lesmateriaal vind je tal van linken, deze zijn onderlijnd in het document, naar interessante websites.

Media

In het lesmateriaal vind je tal van linken, deze zijn onderlijnd in het document, naar interessante filmpjes.

Gemaakt door Savannah Braeckmans

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be