Dit lessenpakket omvat een interactieve website met allerlei oefeningen, filmpjes, en evaluatievormen omtrent het lesonderwerp ‘expliquer le chemin’. De website is ontwikkeld voor leerlingen uit het tweede jaar van de A-stroom. Er is extra aandacht besteed aan differentiatie, variatie en evaluatie. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met deze website. Voor leerlingen die beperkte toegang hebben tot het internet is er een offline bundel voorzien. De extra documenten (pedagogische fiche en test) kan de leerkracht bekomen via de daarvoor voorziene pagina op de website (page du prof).

Doelstellingen

Leerplandoelen VVKSO D/2019/13.758/005

 • 3 De leerlingen halen relevante informatie uit geschreven en gesproken teksten.
 • 4 De leerlingen verwoorden mondeling en schriftelijk boodschappen, feiten, gevoelens en meningen.
 • Signaalwoorden: d’abord/puis/ensuite/enfin, et/ou, alors, parce que, mais
 • 5 De leerlingen nemen actief deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.
 • 11 De leerlingen kennen en gebruiken bij het communiceren woorden uit een elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, vertrouwde woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen. (instructietaal)
 • 12 De leerlingen maken bij het communiceren gebruik van taalhandelingen. (aanspreken, afscheid nemen, bedanken, begroeten)
 • 14 De leerlingen houden bij het communiceren rekening met het beoogde doel, het doelpubliek, het gebruikte kanaal, de context en elementaire beleefdheid.

Lesdoelen

 • Ex 1: Les élèves sont capables d’indiquer un chemin donné sur un plan. Les élèves sont capables d’écouter à un fragment d’écoute. Ils sont capables de lire les questions et de les répondre.
 • Ex 2: Les élèves sont capables d’utiliser quelques expressions standard comme allez à droite, tournez à gauche etc.
 • Ex 3: Les élèves sont capables d’interpréter quelques expressions standard comme allez à droite, tournez à gauche etc.
 • Ex 4: Les élèves sont capables de traduire les mots donnés en français.
 • Ex 5: Les élèves sont capables de traduire les phrases données en français.
 • Ex 6: Les élèves sont capables de traduire les phrases données en néerlandais.
 • Ex 7: Les élèves sont capables de combiner le bon mot à la bonne place sur la photo.
 • Ex 8: Les élèves sont capables de combiner la bonne photo avec la bonne description.​Les élèves sont capables d’indiquer un chemin donné sur un plan.
 • Ex 9: Les élèves sont capables de chercher les mots données dans un cadre.​
 • Ex 10: Les élèves sont capables d’expliquer eux-mêmes le chemin à suivre. Les élèves sont capables de demander le chemin à un passant.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kom je op de website terecht.

Gemaakt door Laurien Guldentops en Jana de Boer

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be