De les gaat over het onderverdelen van stoffen als enkelvoudig of samengesteld. Binnen de online tool komen er enkele video’s aan bod om enkele experimenten te tonen.

Doelstellingen

Leerplan: D/2012/7841/086 Leerplandoelstelling:
B6 Vanuit experimentele waarnemingen samengestelde en enkelvoudige stoffen onderscheiden op basis van het al dan niet chemisch afbreekbaar zijn tot andere stoffen met andere stofeigenschappen.
B7 Vanuit een gegeven deeltjesmodel het onderscheid tussen samengestelde en enkelvoudige stof herkennen en verwoorden.

Leerdoel 1: De leerlingen kunnen een experiment voorspellen en navertellen.
a) De leerlingen kunnen de gebeurtenissen uit het getoonde experiment navertellen. (onthouden)
b) De leerlingen kunnen voorspellen welke stoffen er gevormd zullen worden bij een chemisch experiment. (begrijpen)
c) De leerlingen kunnen de kenmerken van de verschillende gevormde stoffen aankruisen. (begrijpen)
Leerdoel 2: De leerlingen begrijpen de analysereactie.
a) De leerlingen kunnen de definitie van een analysereactie geven. (onthouden)
b) De leerlingen kunnen de verschillende manier van toevoer van energie bij een analysereactie benoemen. (onthouden)
Leerdoel 3: De leerlingen kunnen het verschil tussen een enkelvoudige en een samengestelde stof definiëren. (onthouden)

Projectgroep & partners

Student

Gitte Wuijts

Lerarenopleiders

Hans Daniëls

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.