Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Plastiek soep?! Wat doen we onze wonderlijke wereld toch aan?

Misschien kunnen de kinderen van de toekomst wel enkele dingen verzinnen om de plastiekvervuiling te verminderen, Dopper daagt deze generatie uit! Daag ook je eigen leerlingen uit en buig een keer over het thema rond plastiek soep en plastiekvervuiling. Veel ontdek- en ontwerp- plezier!

Ontwikkeld door: Davina Calaerts

Doelstellingen

  • Wereldoriëntatie (natuur, techniek en ruimte)
  • MUVO (beeld en muziek)
  • Media (presentatie maken)
  • Taal (presenteren)
  • Algemene vaardigheden en attitudes (samenwerken, overleggen …)

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be