Dit geïntegreerd W.O./MUVO-thema is makkelijk in gebruik voor het zesde leerjaar. In de themabundel staat een link die je doorverwijst naar een zelfgemaakte website waarop alle materialen ter beschikking staan die je nodig hebt binnen dit thema. Er worden verschillende werkvormen gebruikt en als reflecterende les voeren de leerlingen een escape room uit die georganiseerd kan worden in het eigen klaslokaal. Ik leg verschillende linken naar de leergebieden waardoor het onderwerp kan worden doorgetrokken naar andere lessen.

Ontwikkeld door: Kaat Tubex

Doelstellingen

De doelstellingen worden per les geformuleerd in de themabundel.

Er is aandacht geschonken aan zowel ZILL-leerplandoelen, GO-leerplandoelen als OVSG-leerplandoelen.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be