Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Kledij is onmisbaar in onze wereld. Je draagt elke dag kledij, maar heb jij ooit al eens stilgestaan bij de productie van kledij? Of bij het ontwerpen ervan? Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen vrouwen- en mannenkledij? Stapsgewijs krijg je een antwoord op al deze vragen binnen het thema ‘De mode scoren’. Hier ga je van katoen en water, naar patronen in de modewereld, naar stereotypen in de genderwereld enzoverder. Kortom, in dit thema is er heel wat te ontdekken.

Ontwikkeld door: Lore Keppers

Doelstellingen

De leerplandoelstellingen van de drie onderwijsnetten zijn terug te vinden in het lessenpakket. Er zijn lesdoelen en focusdoelen voorzien voor elke leeractiviteit.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be