Dit thema is gemaakt op basis van de dopper changemaker challenge junior, waar je met je school aan kan deelnemen. In dit thema gaat het hoofdzakelijk over de vervuiling van de oceaan en dit voornamelijk door plastic. De leerlingen krijgen hier eerst infolessen over binnen Nederlands en WO en daarna krijgen ze de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan.

Ontwikkeld door: Odile Vleugels

Doelstellingen

Bij de uitwerking van het thema heb ik rekening gehouden met het GO!, ZILL en OVSG.

 • Wereldoriëntatie:
  • Mens en maatschappij
  • Oriëntatie op natuur
  • Oriëntatie op de samenleving
  • Oriëntatie op techniek
 • Algemene vaardigheden en attitudes:
  • Onderzoekscompetentie
  • Ondernemingszin
  • Engagement voor duurzaam samenleven
  • Relationele vaardigheden
 • Media:
  • Mediageletterdheid
  • Mediavaardigheid
 • Taal:
  • Schriftelijke taalvaardigheid Nederlands
  • Begrijpend lezen
  • Presenteren
 • Muzische ontwikkeling: Beeld en muziek
  • Muzische grondhouding
  • Muzische geletterdheid
  • Muzische vaardigheid
 • Wiskunde:
 • Logisch en wiskundig denken
  • Meten en metend rekenen

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be