Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Dit thema bevat vier lessen wereldoriëntatie met een muzische insteek, drie uitgewerkte muzische lessen, twee aansluitende lessen Frans en een les wiskunde die volledig van thuis uit gemaakt kan worden.

Ontwikkeld door: Laura Den Trooster

Doelstellingen

  • Tijdens de lessen W.O. wordt er gewerkt aan verschillende doelen. Ik som de belangrijkste op. De leerlingen kunnen…
    • de evenaar, de polen, oceanen en werelddelen opzoeken en aanwijzen op een kaart en op de globe.
    • voorbeelden van watervervuiling geven en acties bedenken om milieubewuster om te gaan met water.
    • de weerselementen (temperatuur, neerslag, windrichting, windsnelheid en bewolking) beschrijven, meten en interpreteren.
    • de tijdseenheden benoemen als een gevolg van de draaiing van de aarde, de zon en de maan.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be