SCRUM V

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen verhoogt wanneer de leerlingen werken met Scrum. Uit de literatuur blijkt dat dit zorgt voor een verhoogde betrokkenheid. Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs Wat als … Scrum de nieuwe Lees meer…