Hallo?! De weg van communicatiemiddelen.

Dit materiaal is deels geschikt voor afstandsonderwijs. In deze themabundel nemen we een kijkje naar de communicatiemiddelen in het verleden en het heden en communiceren we met de toekomst. Deze bundel vertrekt vanuit het leergebied WO, daarnaast komen de leergebieden Nederlands, wiskunde, godsdienst en MUVO aan bod. Enkele lessen kunnen Lees meer…