In het thema ‘Budget Retteket’ maken de leerlingen kennis met verschillende facetten van de economie. Er wordt daarbij gewerkt vanuit de marketingmix (product, personeel, prijs, plaats, promotie), waarbij er elke les één onderwerp aan bod komt. De laatste afsluitende les is een spel. In dit spel worden de andere lesinhouden herhaald en maken de leerlingen ook nog eens kennis met de verschillende betaalmiddelen. Tot slot wordt er regelmatig teruggekoppeld naar de actualiteit (bv. de Coronacrisis).

Ontwikkeld door: Goele Truyers

Doelstellingen

De eindtermen, leerplandoelstellingen en lesdoelen staan uitgebreid uitgeschreven in de instructiebundel.
Bij deze de focusdoelen:
Les 1: De leerlingen kunnen het productieproces van een product en de bijkomende facetten illustreren en uitleggen.
Les 2: De leerlingen leren allerlei aspecten omtrent arbeid.
Les 3: De leerlingen kunnen illustreren hoe de prijs van een product op basis van verschillende factoren tot stand komt.
Les 4: De leerlingen kunnen hun eigen koopgedrag in kaart brengen en op basis daarvan beredeneerd kiezen voor een bepaald verkooppunt.
Les 5: De leerlingen leren het mechanisme achter reclame kennen en beseffen dat ze (onrechtstreeks) beïnvloed worden.
Les 6: De leerlingen kunnen een goed evenwicht vinden tussen kopen enerzijds en sparen anderzijds.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be