De leerlingen ervaren, onderzoeken, stellen vast en kunnen uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd. De leerlingen zijn nieuwsgierig naar onderzoek en actuele uitvindingen. Ze leren nadenken over de impact van nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het dagelijks leven.

Ontwikkeld door: Jirka Govers

Doelstellingen

 • Eindtermen: 3.8.De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
 • ZILL
  • OWte2: Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische systemen gemaakt zijn.
  • OWte3: Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden.
  • OWte5: Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden.
  • OWte6: In de toepassingsgebieden van techniek eenvoudige technische systemen, hulpmiddelen en keuzes herkennen. OWte8: De relatieve waarde van techniek ervaren, vaststellen en hierover in interactie gaan.
  • OWti4: Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis.
  • OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd.
  • OWti7: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en verhalen uit hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld verleden, bewaren.
  • IVzv4: Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en problemen efficiënt aan te pakken.
  • MEge2: Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel
 • OVSG
  • WO-TIJD-25: De leerlingen kunnen verschillen zien en verwoorden tussen oude en hedendaagse voorwerpen.
  • WO-TIJD-51: De leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast bronnenmateriaal aspecten van het leven van mensen in een andere tijd reconstrueren en overeenkomsten en verschillen met het eigen leven aangeven.
  • WO-TIJD-52d: De leerlingen kunnen illustreren dat een herkenbare actuele toestand door de geschiedenis beïnvloed werd en in de loop der tijden evolueerde over situaties i.v.m. de ruimere leef- en beleefwereld
  • WO-TEC-01.17: De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoetkomen aan menselijke behoeften.
  • WO-TEC-01.21: De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren en verbeteren.
  • WO-TEC-02.23: De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie, al dan niet aan de hand van een stappenplan.
  • WO-TEC-03.04: De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om aan maatschappelijke behoeften te voldoen.
  • WO-TEC-04.05: De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties.
  • LOD-LL-MGG-01.11: De leerlingen leggen in groep verbanden tussen nieuwe informatie en informatie waarover ze reeds beschikken.
  • LOD-ICT-05.13: De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met behulp van verschillende digitale bronnen.
 • GO!
  • 3.4.5.32 Historische tijd: Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast bronnenmateriaal verschillen en overeenkomsten aangeven tussen aspecten van het leven vroeger en nu.
  • 3.4.5.25 Historische tijd: Actuele toestanden die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand van gepaste bronnen, in hun historische ontwikkeling illustreren. Bijv. onderwijs, mode, techniek, vrijetijdsbesteding,
  • 33501: Techniek duiden: Techniek en samenleving beïnvloeden elkaar. Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de samenleving illustreren. Welk effect heeft het technisch systeem op ons dagelijks leven, op de samenleving?
  • 33502: Techniek duiden: Techniek en samenleving beïnvloeden elkaar. Illustreren met eigen voorbeelden dat de samenleving de ontwikkeling van techniek al dan niet kan bevorderen. Welk effect heeft de samenleving op de ontwikkeling van techniek?
  • 33302: Techniek hanteren – Technische systemen maken: o Een technisch systeem maken houdt het doorlopen van een technisch proces in. Technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek
  • MV5.3; ICT 2, 3, 8: Uit een vertrouwd aanbod het gepaste medium kiezen en gebruiken i.f.v. een behoefte.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be