3 jaar geleden ontwierpen DoorElkaar, KunstInZicht en Cultureel centrum de Warande een project genaamd ‘wereldklassen’.
Het project wordt gebruikt om in te zetten op het bewust omgaan met diversiteit in een schoolteam. Tevens is het ook een methodiek om in de klas met de leerlingen en verder met de ouders aan de slag te gaan. Met ons team willen we onderzoeken hoe leerlingen van de derde graad in het lager onderwijs, aan de hand van artistieke werkvormen, burgerschapscompetenties (verder) kunnen ontwikkelen om tot verbinding te komen met elkaar.

Wereldburgerschapseducatie (WBE)

De eerste stap van ons project was onszelf verdiepen in het bestaande project en de achterliggende theorieën. Hiervoor verdiepten we ons in drie deelthema’s: Wereldburgerschap, kunst inzetten als methodiek en verbinding creëren met elkaar. Deze thema’s hebben we aan elkaar gekoppeld in één onderzoeksvraag: “Hoe kunnen leerlingen van de derde graad lager onderwijs aan de hand van artistieke werkvormen burgerschapscompetenties (verder) ontwikkelen om tot verbinding te komen met elkaar?”.

Door kunst en cultuur te integreren in het project zorgen we ervoor dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen op vlak van de 4 basisvaardigheden (waarneming, verbeelding, conceptualiseren en analyseren). Aangezien kunst kan helpen om te reflecteren op jezelf, elkaar en de wereld, hebben we gebruik gemaakt van artistieke werkvormen om zo wereldburgerschapscompetenties te verwerven.

Aangezien we rond wereldburgerschapseducatie werken in ons project, spitsen we ons toe op de domeinen identiteit, democratie en participatie. We willen de leerlingen klaarmaken om wereldburgers te worden door te werken aan sociale, culturele, politieke en economische competenties. Bij het bekijken van de leerplandoelen merken we op dat het Katholieke Onderwijs Vlaanderen en het GO! een uitgebreide visie uitdragen wat wereldburgerschapseducatie betreft. Het OVSG neemt hier geen duidelijk standpunt over in.

Voor vele scholen is omgaan met de grote culturele diversiteit tussen de leerlingen echter nog een uitdaging. In een klascontext kan je het best tot verbinding komen door eerst veiligheid en vertrouwen te creëren. Dit doen we in ons project aan de hand van veiligheidsopdrachten die de leerkrachten kunnen inzetten aan het begin van een les of als er een conflict is geweest.

Uit de interviews met de leerkrachten bleek dat er nood was aan een duidelijke houvast om het project bewuster in te zetten in de klaspraktijk. We hebben het project voorzien van een duidelijke rode draad en leeractiviteiten die aansluiten bij ‘de schatkamer’. Via deze materialen kunnen we het project verankeren in de klaspraktijk.

We willen bij de leerlingen nieuwsgierigheid opwekken aan de hand van onze verrassende rode draad namelijk ‘het spiegelhuis’. Het spiegelhuis bestaat uit verschillende kamers die de leerkracht samen met de leerlingen doorloopt. Elke kamer heeft een eigen karakter waardoor de leerlingen steeds opnieuw geprikkeld worden om met het project aan de slag te gaan.

Wij hopen dat de deelnemende klassen veel leerrijke momenten mogen beleven met ons project!

Meer weten?

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Joke Klaassen
Docent
T +32 14 50 81 60
E joke.klaassen@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Wereldklassen Warande

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.