Samen met drie leraren en de directie van ‘t Scholeke hebben wij een oplossing gezocht voor hun praktijkprobleem, nl. het invoeren van een talentenwerking in de school. We hebben dus gewerkt rond het thema talenten. Ons doel was om een passende werking te vinden om te werken rond talenten, zodat de kleuters hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen en de leraren een goed evenwicht zouden vinden tussen extra werk enerzijds en integratie in de klas anderzijds.

De drie onderzoeksvragen die we stelden, gaan als volgt: ‘Wat is het verschil in betrokkenheid als de kinderen in de klas werken met of zonder talent?’, ‘Welke stappen worden er beschreven in de zelfgemaakte handleiding voor de talentenwerking die in ’t Scholeke gehanteerd zal worden door de leraren?’ en ‘Op welke manier kunnen we differentiëren binnen de talentenwerking in de mengklassen zonder een onderscheid te maken tussen de leeftijdsgroepen?’. 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, voerden we eerst een literatuurstudie uit inzake talenten. Bovendien stelden we voorop om observaties te gaan uitvoeren en de leraren van ’t Scholeke te bevragen. Door het coronavirus konden de observaties echter niet worden uitgevoerd. 

Ons ontwerplabo resulteerde in een handleiding voor de leraren om aan talenten te werken. Door hieraan te werken, zullen kinderen meer betrokken kunnen spelen en kunnen kinderen in de toekomst betere (spel)keuzes maken. Differentiatie in de talentenwerking gebeurt best op niveau en de kinderen kunnen ook coöperatief leren in de klas.

Projectgroep & partners

Studenten

Marte De Vroey & Lore Nicolaï

Lerarenopleiders

Liesbeth Van Dael

Partnerschool

GO! kleuterschool ’t Scholeke, Gooreind

Ook interessant