Het onderzoek

Voor het praktijkonderzoek hebben we samengewerkt met de organisatie Feestvarken vzw. Veel mensen hebben te weinig kennis en veel vooroordelen omtrent armoede. Aangezien 1 op de 5 kinderen in België in armoede leeft, is het belangrijk om te sensibiliseren rond dit onderwerp. Hier wil Feestvarken vzw op inzetten. Om dit te realiseren in de kleuterklas, hebben ze onze hulp ingeschakeld. Ons doel is om kleuters ontwikkelkansen te geven in het thema kinderarmoede door het verbreden van de leer- en leefomgevingen dat aansluit bij de noden van de scholen, in samenwerking met de organisatie Feestvarken vzw. Hier proberen we een steentje aan bij te dragen door ‘brede-school-werking’ toe te passen. Ons onderzoek is gestart vanuit onze hoofdvraag, namelijk: ‘Hoe kan Feestvarken vzw een oplossing bieden aan de scholen om de leer- en leefomgeving van de kleuters te verbreden rond het thema kinderarmoede?’

We hebben het praktijkonderzoek uitgevoerd door middel van een bronnenonderzoek, onlinebevragingen en interviews. De respondenten hiervan waren directieleden, kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren. Door het bronnenonderzoek uit te voeren hebben we een beter beeld gekregen van de ontwikkeling van peuters en kleuters. Door de onlinebevragingen en de interviews hebben we een zicht gekregen over hoe we concrete ondersteuning kunnen bieden om te werken rond (kinder)armoede in de kleuterklas. De oplossing dat Feestvarken vzw kan bieden voor de scholen, is het aanrijken van een didactisch pakket. Op deze manier kunnen de kleuterleerkrachten de leer- en leefomgeving van de kleuters verbreden rond het thema kinderarmoede.

Projectgroep & partners

Studenten

De Hert Tine, Sevnik Ellen, Simons Laura, Van Herck Myrthe

Lerarenopleiders

Kathelijne Lemmens

Partnerschool

Feestvarken vzw

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.