“Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd.” (Jeff Sutherland)

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs

De docenten van het opleidingsonderdeel ‘Innovaties in onderwijs’ daagden ons uit om Scrum toe te passen in het vakgebied wereldoriëntatie in de basisschool De Waaier in Kasterlee. Vooraf hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij we verschillende (internationale) bronnen hebben geraadpleegd. Vanuit deze bronnen hebben we ons onderzoek verder gezet. Vervolgens zijn we al scrummend een project gaan uitvoeren in onze partnerschool.

Scrum is een innovatieve manier van samenwerken die ervoor zorgt dat het werk snellerbeter en met meer plezier gebeurt. Momenteel gebruiken enkele basisscholen in Nederland deze methodiek. In België is Scrum beperkt bekend in het middelbaar en hoger onderwijs, maar nog niet in de lagere school. Dit bracht ons bij de volgende onderzoeksvraag: “We onderzoeken de effecten van de methodiek Scrum in het zesde leerjaar binnen het domein wereldoriëntatie omdat we willen weten of het de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen beïnvloedt om te concluderen of deze methodiek ingezet kan worden in het zesde leerjaar.”

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben we gebruik gemaakt van een nul- en eindmeting. Deze werd afgenomen nog voor we Scrum hadden aangebracht bij de leerlingen. Hieruit bleek dat de leerlingen al vrij gemotiveerd en betrokken waren bij groepswerk, hoewel ze hun leeractiviteiten niet zelf mochten kiezen. Hierna zijn de leerlingen al scrummend aan de slag gegaan met een project rond klimaat binnen het vak wereldoriëntatie. Nadien hebben we een eindmeting afgenomen. Hieruit zijn we te weten gekomen dat er een matige stijging van de betrokkenheid en motivatie was. De leerlingen gaven ook aan dat ze zelf (bijna) alijd hun activiteiten mochten kiezen. We zijn als groep heel erg blij met het resultaat dat we hebben kunnen behalen binnen een korte tijd.

Projectgroep & partners

Studenten

Robin Baelen, Lissa Dierckx, Anja Hendrickx, Elien Klaassen, Julie Thielemans, Pauline Verheyen en Yolanda Vochten

Lerarenopleiders

Daniëlle Schuurmans

Partnerschool

Basisschool De Waaier, Kasterlee

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie én uitgewerkt lesmateriaal!

Meer weten?

Danielle Schuurmans
Lerarenopleider
T +3214740287
E danielle.schuurmans@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Basisschool De Waaier, Kasterlee

Projectwebsite Scrum in de lagere school

Scrum at school

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.