Vorig jaar onderzochten enkele studenten van Thomas More Kempen het effect van geïntegreerd programmeeronderwijs in Scratch op de leermotivatie en betrokkenheid van leerlingen van de tweede graad. Dit jaar hebben wij een ander aspect onderzocht, namelijk het effect van geïntegreerd programmeeronderwijs op het leerrendement op vlak van taal bij lagereschoolkinderen van de tweede graad.

Ta(a)lent met Scratch

Om het leerrendement van geïntegreerd programmeeronderwijs in Scratch op vlak van taal te meten hebben we de volgende stappen gezet.

Eerst hebben we een introductieles Scratch aan alle leerlingen van het derde leerjaar van het Sint-Jozefcollege in Turnhout gegeven. Daarin hebben de leerlingen kennisgemaakt met de basisprincipes van Scratch, met een sterke nadruk op de vaktaal binnen het programma.

Die dag hebben we ook een nulmeting afgenomen. Daarbij hebben de leerlingen een zelfinschatting op vlak van taal en programmeren gemaakt. In de test hadden we een oefening over taalbeschouwing, spelling en begrijpend lezen opgenomen. De resultaten van de nulmeting hebben we verwerkt in ons onderzoek. Vervolgens zouden we de leerlingen van het derde leerjaar opdelen in twee groepen. We zouden hen verschillende taallessen met en zonder Scratch geven. Na de lessenreeks zouden we een eindmeting afnemen, waarbij we de resultaten zouden kunnen vergelijken met die van de nulmeting.

Helaas brak tijdens ons onderzoek het coronavirus uit in België. Hierdoor werden we genoodzaakt om alternatieven te zoeken om ons onderzoek alsnog verder te zetten. Het leerrendement objectief onderzoeken was omwille van de sluiting van de lagere scholen niet meer mogelijk. Vanaf dat moment hebben we onze fiches online raadpleegbaar gemaakt bij twee scholen: de school van ons oorspronkelijke onderzoek (het Sint-Jozefcollege) en een nieuwe school, de ‘De notelaar’ in Wijnegem.

Meer weten?

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T+3214740216
E Greet.cuyt@thomasmore.be

Elena Schutjes
Docent Nederlands Lerarenopleiding Lager Onderwijs
E Elena.Schutjes@thomasmore.be

Samenwerken

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken? Laat dan hier je gegevens achter.