Ons ontwerplabo handelde over outdoor education. Outdoor education heeft veel voordelen voor kinderen, zowel lichamelijk als mentaal; De gezonde buitenlucht die ze inademen, het natuurlijke licht (bron van vitamine D) waarin ze spelen, meer bewegingsruimte en veel verschillende bewegingsmogelijkheden, het ervaren van minder stress, een groter concentratievermogen, risicovolspel, creatief en fantasierijkspel, een grote zelfstandigheid, enzovoort.

Voor ons praktijkonderzoek hebben we samengewerkt met Basisschool De Duizendpoot uit Vorselaar. Bij het verkennen van het praktijkprobleem ondervonden we al snel dat er nood was aan informatie en praktijkvoorbeelden over outdoor education. Daarna hebben we ons onderzoeksdoel bepaald, dat tweeledig was. Zo wilden we ervoor zorgen dat de leraren van de Duizendpoot voldoende geïnformeerd zouden zijn over de voordelen, de veiligheid, de materialen, het weer, de omgeving en de doelen omtrent outdoor education. Ook wilden we bekomen dat de leraren outdoor education kunnen implementeren in de praktijk met behulp van praktijkvoorbeelden, rekening houdend met de ontwerpeisen van de kleuterschool.

Daaruit zijn twee onderzoeksvragen gevloeid. De eerste onderzoeksvraag, ‘Hoe kunnen we de kleuterleraren van De Duizendpoot aanzetten tot outdoor education?’, hebben we beantwoord door middel van een literatuurstudie. Hier is dan een bundel met lesfiches uitgekomen als ontwerp. De tweede onderzoeksvraag luidde als volgt: ‘Wat zijn de mogelijkheden van de omgeving van De Duizendpoot in functie van outdoor education?’. Deze vraag hebben we beantwoord door de omgeving te bezoeken. Hieruit haalden we drie geschikte locaties om te verwerken in onze bundel.

Projectgroep & partners

Studenten

Isabelle Docx, Julia & Dora Van Hinderdael

Lerarenopleiders

Laure De Wolf

Partnerschool

De Duizendpoot, Vorselaar

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +3214562340
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten