Onderzoek

Voor onze partner De Duizendpoot in Vorselaar werkten we rond het open, activerend onthaal. Dit is een onderwijsvernieuwing vertrekkende vanuit de visie van ZILL. Ons onderzoeksdoel luidde als volgt: ‘Wij, vier studenten gaan onderzoeken wat een open, activerend onthaal inhoudt en hoe dit kan worden ingezet in de laatste kleuterklas van de Duizendpoot.‘

Vanuit dit doel kozen we dan ook volgende onderzoeksvragen: ‘Wat wordt er verstaan onder een open, activerend onthaal?’, ‘Wat zijn de belangrijke aspecten binnen deze vorm van onthaal?’ En ‘Op welke manier kan een open, activerend onthaal ingezet worden bij de laatste kleuterklas in de Duizendpoot?’.

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben wij tekst bronnen en webinars bestudeerd, correspondenten bevraagd, een school bezocht, een filmpje geobserveerd en een bijscholing bijgewoond. Uit deze stappen concluderen we dat het open, activerend onthaal een manier is om de kleuters zacht te laten landen in de klas, ondernemend aan de slag te laten gaan en zelf te leren plannen.

Het volledige gebeuren begint aan de deur vanaf dat de kleuters aankomen met een individuele begroeting. Elke kleuter krijgt een taakje die ze moeten afronden binnen een bepaalde tijdspanne. Onder het onthaal zijn vele aspecten, binnen het warm onthaal voert elk kind zijn taakje uit. Zo wordt er gewerkt aan de zelfsturing, zelfstandigheid en ondernemingszin. Door goed te observeren vanop afstand of door mee te spelen, kan je werken aan de zone van naaste ontwikkeling. Er vinden nog steeds kringmomenten plaats, deze zijn er voor verbondenheid, plannen en terugblikken.

Materiaal

Projectgroep & partners

Studenten

Birthe Van Lommel, Celien Praet, Jolien De Smet en Lode Lauwers.

Lerarenopleiders

Sophie Luyts

Partnerorganisaties

De Duizendpoot, Vorselaar.

Meer weten?

Wouter Diels
Lerarenopleider
E wouter.diels@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.