Communicatiebereidheid in taalstimulerende buitenschoolse activiteiten van Lier Voor Taal.

Lier voor Taal is een project vanuit de stad Lier dat probeert om jongeren, die thuis geen Nederlands spreken, aan de hand van taalstimulerende buitenschoolse activiteiten in contact te brengen met het Nederlands. Dit doen ze aan de hand van activiteiten, zoals voetbaltrainingen, toneel, programmeercursussen, speluitleendienst en andere. De deelnemers schrijven zich in en kunnen gratis deelnemen aan deze informele activiteiten.

Het project

Het project Lier voor Taal ondersteunt taalstimulerende buitenschoolse activiteiten, zoals voetbal, toneel, knutselen, dans… met als doel het Nederlands bij NT2-leerders te bevorderen. Het onderzoek is opgebouwd om de effectiviteit van de activiteiten op de bereidheid van het Nederlands spreken te bestuderen. De onderzoeksvraag luidt: “Hebben buitenschoolse activiteiten een effect op de ‘willingness to communicate’ van anderstalige kinderen en jongeren met betrekking tot het verwerven van een tweede taal?” Omwille van Covid-19 en de bijhorende maatregelen is een digitaal draaiboek gecreëerd waarin een handleiding, samengesteld uit de verzamelde informatie, te vinden is om het onderzoek in de toekomst probleemloos te kunnen verderzetten.

Literatuurstudie

Om ons onderzoek op een correcte manier te staven, is het belangrijk om bruikbare informatie te bundelen. We gingen opzoek naar antwoorden op de volgende deelvragen van de onderzoeksvraag:​ Wat is taalverwerving en welke termen zijn hierbij belangrijk voor ons onderzoek?​ Bij deze deelvraag kwamen de termen: motivatie, attitudes en willingness to communicate aan bod. ​ Is motivatie bruikbaar als marker?​ Hier zijn we aan de hand van enkele vooraanstaande taalonderzoeken (Gardner, Lambert, Ellis,…) gaan nakijken of we motivatie kunnen gebruiken om taalverwerving te testen. ​ Welke leerattituden en –strategieën hebben een positieve invloed op taalverwerving?​ Een korte samenvatting van enkele praktische zaken die begeleiders kunnen inzetten om motivatie te versterken.​ Welke elementen zijn volgens de literatuur bevorderlijk voor de willingness to communicate?​ Hier onderzochten we het piramidemodel van MacIntyre enkele variabelen die een invloed uitoefenen op de willingness to communicate.​ Hoe linken we dit met de communicatieve aanpak?​ Tijdens het literatuuronderzoek hebben we onderzocht of we de taalverwervingen van de kinderen kunnen inschatten aan de hand van de term ‘willingness to communicate’ (communicatiebereidheid).

Onderzoeksproces: Vragenlijsten en Focusgesprekken

De vragenlijsten dienen om te kijken hoe de meningen en gedachten omtrent de vaardigheden en interesses van de deelnemers verschillen. In totaal hebben we 50 exemplaren ontvangen. De cijfers die we daaruit verkregen zijn dan ook enkel van toepassing op deze jongeren.​ Zo hebben we o.a. de volgende vaststellingen kunnen maken: ​ 79,6% van de jongeren wil Nederlands leren omdat ze het belangrijk vinden voor hun toekomst later.​ Slechts 54,2% leert het echter omdat ze de taal zelf interessant vinden.​ Deze resultaten zijn positief aangezien slechts 20-30% van de bevraagden ook buiten de schoolomgeving Nederlands praat.​ De peilingen rond de Nederlandstalige vaardigheden zijn verschillend. De meningen van de jongeren veranderen hier telkens gezamenlijk bij:​ Ongeveer 65% ervaart “lezen” als moeilijk.​ “Schrijven” wordt door slechts 29% als moeilijk ervaren.​ De focusgesprekken moeten worden gevoerd aan de hand van herwerkte versies van deze vragenlijsten. Het doel is om opnieuw een beeld te schetsen van hoe de jongeren de activiteiten ervaren en in welke mate er vorderingen zijn omtrent hun motivatie en groei. Dit allemaal in functie van het verwerven van het Nederlands.

Draaiboek

Het draaiboek heeft de vorm van een website. Dit is niet alleen makkelijk om op te stellen, maar ook een toegankelijk manier voor alle partijen om aan de informatie te komen over Lier voor Taal. Op de website zijn volgende zaken te vinden: het artikel van de literatuurstudie, een brochure met kerninformatie over ons project, een analyse van de vragenlijsten en informatie over de focusgesprekken, een samenvatting van het coachingstraject dat de begeleiders volgen, uitleg over onze externe partners en een ideeënbank over ‘willingness to communicate”. Het draaiboek is op een toekomstgerichte manier ontworpen om een eventueel vervolg van ons onderzoek door externen of Lier voor Taal zelf te ondersteunen.

Conclusie

Het finale product van dit onderzoek is een draaiboek dat dient als handleiding om toekomstige externen te ondersteunen in het onderzoeken van de taalstimulerende buitenschoolse activiteiten, georganiseerd door partners van Lier voor Taal. In het draaiboek kunnen ze de reeds afgelegde weg en een verzameling van materialen, die we hebben onderzocht gedurende het proces, terugvinden.​

Projectgroep & partners

Studenten

Aster De Pauw, Siel Van Hoof, Dries Jacob, Michiel Op de Beeck

Lerarenopleiders

Stijnen Werner

Partnerschool

Lier Voor Taal

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie én oefeningen!

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.