Leerspel rond circulaire economie voor leerlingen secundair onderwijs.

In dit leerspel komen de leerlingen terecht in de festivalwereld en kruipen ze in de huid van de organisatoren. Aan de hand van verschillende keuzes die ze in kleine groepjes zullen nemen, maken de leerlingen kennis met circulaire economie. Het spelverloop wordt hieronder vlug geschetst.
Eerst bepalen ze met de volledige groep waar het festival zal doorgaan. Nadien worden ze opgedeeld in groepen van twee. Per groep behandelen ze een categorie (transport, water & voeding, energie & publiciteit en afvalbeheer), waarbinnen ze keuzes zullen maken. Elke keuze heeft bepaalde onkosten. De leerlingen krijgen hiervoor een vast budget (geld-, milieu- en imagomunten) om deze keuzes te bekostigen. Het is aan de leerlingen om te bepalen wat de beste keuzes zijn aan de hand van berekeningen/beargumentering.

We eindigen met een reflectiemoment, waaruit zal blijken of het festival al dan niet een succes zal worden.

Wij, drie studenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs te Vorselaar, kregen vanuit het LITC de vraag om een leerspel te ontwikkelen rond circulaire economie.
Recycleren en milieu zijn geen hot topics, maar via de invalshoek van een festival willen we het aantrekkelijker maken voor de leerlingen. Op deze wijze kunnen we laten zien dat het begrip op een leuke manier aangeleerd kan worden. Wij zijn aan de slag gegaan om een volledig nieuw leerspel te ontwikkelen op maat van de leerlingen secundair onderwijs van de derde graad. Voor de uitwerking van dit project hadden we dan ook volgende onderzoeksvraag voor ogen: Hoe kunnen we bij leerlingen van de derde graad secundair onderwijs aan de hand van een leerspel het begrip circulaire economie aanbrengen? Het finale ontwerp ontleenden we aan vele didactische elementen vanuit de opleiding alsook aan eigen ervaringen en relevant literatuuronderzoek.

I. Literatuurstudie
DEFINITIE Het doel van deze literatuurstudie is om het begrip circulaire economie op een verstaanbare manier in kaart te brengen. Er is gekozen om een eigen definitie te creëren, ondersteund door een eigengemaakt model. Volgende definitie wordt gehanteerd in het artikel: “Circulaire economie is een economisch systeem dat erop gericht is producten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren, waarbij de kwaliteit van het product gegarandeerd blijft. De hoeveelheid afval wordt tot het minimum beperkt.”
MODEL Dit model visualiseert de verschillende stappen die een product doorloopt binnen de circulaire economie: eco-ontwerp, hergebruiken, herstellen, onderdelen hergebruiken, recycleren en het afvalbeheer.
Eco-ontwerp richt zich op het verkrijgen van een concept waarbij de materialen van het product kunnen worden hergebruikt, hersteld en gerecycleerd. Deze stap ligt in de handen van de productontwikkelaar.
In een volgende stap ligt de verantwoordelijkheid bij de consument. Het is aan hem om het product dat nog niet klaar is voor recyclage in de keten houden door er voor te zorgen dat het kan worden hergebruikt of hersteld.
Wanneer een product aan het einde van zijn levensloop komt, kijkt de circulaire economie er op toe dat deze producten op een ecologische manier kunnen worden gerecycleerd. Deze afgedankte producten vormen de grondstoffen voor de volgende generatie producten.
Het is onvermijdelijk dat er een deel afval in dit proces geproduceerd wordt. Het geproduceerde afval moet worden ingezameld en gesorteerd. Een goed afvalbeheer kan leiden tot hoge percentages van recycling.

II. Leerspel
In het begin van het leerspel krijgen de leerlingen een afbeelding van de vorige editie te zien waaruit ze kunnen afleiden dat het geen succes was. De vorige editie was niet winstgevend en uiterst slecht voor het milieu. De leerlingen kruipen vervolgens in de huid van de organisatoren van het festival ‘Greenfest’ en maken gedurende het leerspel beslissingen om ervoor te zorgen dat de volgende editie wel een succes zal worden, zowel voor de bezoekers als het milieu. De leerlingen bepalen eerst, met de volledige groep, waar het festival zal doorgaan. Nadien worden ze opgedeeld in groepen van twee. Per groep behandelen ze een categorie (afvalbeheer, energie & publiciteit, transport en water & voeding) waarbinnen ze keuzes zullen maken. De leerlingen krijgen hiervoor een vast budget (geld-, milieu- en imagomunten) om deze keuzes te bekostigen. Hoeveel elke keuze kost, krijgen de leerlingen pas aan het einde te zien. Het is aan de leerlingen om te bepalen wat de beste keuzes zijn aan de hand van berekeningen/beargumentering. We eindigen met een reflectiemoment waarin de leerlingen hun keuzes presenteren aan de groep.

III. Conclusie

Wij zijn er in geslaagd om een leerspel te ontwikkelen gericht op onze doelgroep. Omwille van de omstandigheden hebben we het leerspel niet kunnen uittesten met een klasgroep, maar wel met begeleiders van het LITC. Uit dit uitvoermoment is gebleken dat het spel tegemoet komt aan de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen in het onderwijs. Op deze manier kan het spel een drijfveer zijn voor scholen om een bezoek te brengen aan het LITC.

Projectgroep & partners

Studenten

Jennen Celine, Pellis Gertjan & Van den Bergh Arno

Lerarenopleiders

Hilde Hofkens

In samenwerking met

LITC

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.