Kansarmoede is een wereldwijd probleem, ook in België! Vaak zit het verdoken in de maatschappij. Het is een actueel thema dat de organisatie, Feestvarken vzw, onder de aandacht wil brengen. Daarom zijn we een samenwerking met hen aangegaan. Hun drijfveer is samen met kinderen en voor kinderen kansarmoede aanpakken. Feestvarken vzw wil ervoor zorgen dat ook kinderen in kansarmoede hun verjaardag kunnen vieren en dat er sensibiliserend wordt gewerkt op scholen. Dit laatste doel vond Feestvarken vzw moeilijker te realiseren in de kleuterklas. Hiervan hebben we ons praktijkprobleem gemaakt.

Vanuit het praktijkprobleem en de opgedane kennis zijn we tot volgende onderzoeksvragen gekomen: ‘Hoe kan een krachtige leeromgeving ingezet worden om kleuters diversiteit als iets positief te laten beleven?’ en ‘Hoe kan je zelfvertrouwen van kleuters in kansarmoede versterken op school?’. Dit hebben we onderzocht aan de hand van een literatuurstudie. Op basis daarvan concluderen we dat we kleuters (4-6 jaar) diversiteit als iets positief willen laten beleven door te werken met een krachtige leeromgeving. Dit doen we door te werken in levensechte contexten en een rijk milieu te creëren. Om het zelfvertrouwen te kunnen optimaliseren, moet er een positief en veilig klasklimaat aanwezig zijn in de klas.

Onze expertise die we hebben opgedaan tijdens de opleiding kleuteronderwijs en vanuit het OPO  ontwerplabo hebben we ingezet bij het ontwikkelen van een handleiding voor Feestvarken vzw. Deze handleiding is een onderdompeldag in het thema ‘kansarmoede’, bestaande uit vier activiteiten. In deze activiteiten wordt de focus gelegd op het samenwerken in groep, eigen en andermans talenten ontdekken, beleven hoe het is om te spelen met kosteloze materialen en stilstaan bij diversiteit. Met deze handleiding hopen we andere leerkrachten te kunnen inspireren!

Projectgroep & partners

Studenten

Sarah Jannis, Lien Dierckx, Hanne Wouters & Janne Mangelschots

Lerarenopleiders

Annelies Demessemaeker

Partnerorganisatie

Feestvarken vzw

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +3214562340
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten