Dertig kleuters, één leerkracht. Kan jij dat aan?

Ons onderzoek is tot stand gekomen met samenwerking van de Sint-Elisabethschool te Zoersel. Zij contacteerden de opleiding omwille van een erg grote klasgroep die in een klein lokaal ondergebracht was. Ze hadden graag handvaten om met deze grote klasgroep aan de slag te gaan. Het thema waarmee we aan de slag gegaan zijn binnen dit onderzoek is de alternatieve klaspraktijk. Binnen dit thema wordt onder andere een flexibele klasinrichting gekaderd. Het onderzoeksdoel van ons onderzoek was dan ook om te gaan kijken welke handvaten essentieel zijn binnen het hanteren van een grote klasgroep. Wij hebben dit geformuleerd in volgende onderzoeksvragen met elks een deelvraag.

Welke good practices worden omschreven omtrent het omgaan met grote klasgroepen?

Deelvraag A1: Wat wordt verstaan onder zelfstandigheid bij oudere kleuters? * Hoe kunnen we de huidige klasinrichting aanpassen zodat deze leidt tot meer structuur en zelfstandigheid in een grote klasgroep? * Deelvraag B1: Hoe kan er meer structuur geboden worden in de hoeken? Binnen dit onderzoek werd gewerkt met een literatuurstudie, een bevraging van leerkracht en schoolteam en een enquête voor externe leerkrachten. In dit onderzoek hebben we gefocust op twee hoofdvragen en telkens een bijhorende deelvraag waarin gevraagd werd hoe het beste kan worden omgegaan met een grote klasgroep. Binnen deze vragen werd er voornamelijk gefocust op klasinrichting en structuur. Er kan geconcludeerd worden uit dit onderzoek dat structuur, klasinrichting, ondersteuning, zelfstandigheid en akoestiek de vijf meest essentiële good practices zijn binnen het hanteren van een grote kleuterklasgroep. Maar dat er vanuit de praktijk steeds aanvullende handvaten toegevoegd kunnen worden op basis van wat de kleuters op dat moment nodig hebben. Daarnaast kan er ook geconcludeerd worden dat zelfstandigheid bij oudere kleuters uiteindelijk bijdraagt tot het zelfstandig leren en werken doorheen zijn of haar levensloop. Dit door het eigen maken van bepaalde denkstappen en hierdoor verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ook kan besloten worden dat er heel wat mogelijkheden zijn binnen de klasinrichting om structuur en zelfstandigheid in de hand te werken. De belangrijkste zijn flexibele hoeken, pictogrammen op kasten, hoeken of tafels, hoeken die met elkaar gecombineerd kunnen worden en een keuzebord of contractwerk hanteren. Tot slot besluiten we uit dit onderzoek dat door visuele ondersteuning en door de mogelijkheid om de beschikbare plaats waar kleuters kunnen spelen aan te passen aan hun noden, de structuur binnen een hoek aanzienlijk kan stijgen.

Projectgroep & partners

Studenten

De Schutter Laura, De Schutter Romy, Janssens Jill, Van den Berghe Pauline

Lerarenopleiders

Sophie Luyts

Partnerschool

Sint- Elisabethschool

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bekijk de presentatie die meer informatie over dit project geeft.

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.