Tijdens ons praktijkonderzoek hebben we samengewerkt met kleuterschool De Knipoog in Vorselaar. Techniek was voor hen één groot vraagteken. Ze zochten dit vaak in dezelfde materiële dingen. De leraren misten concrete handvaten en ideeën om met techniek aan de slag te gaan in de klaspraktijk. Zo zijn we onszelf gaan verdiepen in dit onderwerp. We hebben ontdekt dat techniek belangrijk is in het leven van kinderen en voor hun ontwikkeling. Ze stellen zich vragen bij het hoe en waarom van techniek. Aan de hand van een stimulerend klimaat kunnen ze dit onderzoeken. Het is daarom belangrijk om voldoende experimenteerkansen aan te bieden. Door met kleuters rond techniek te werken, leren ze probleemoplossend denken, kritisch denken, krijgen ze een positief zelfbeeld en wordt hun fijne motoriek gestimuleerd.

Het doel van ons ontwerplabo was om een krachtige leer-en leefomgeving te creëren voor de kleuters van De Knipoog, waarin gewerkt wordt aan de OVSG-doelen van techniek vanuit de mogelijkheden van de school. Hieruit volgden de volgende twee onderzoeksvragen: ‘Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving van De Knipoog om techniek aan bod te laten komen?’ en ‘Wat heeft de school nodig om geïntegreerd te werken aan techniek?’.

Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen, zijn we heel wat data gaan verzamelen. We startten met een wandeling in de omgeving om te zien welke technische mogelijkheden deze omgeving te bieden had. Aanvullend hebben we een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Vorselaar, waar we enkele folders kregen om de gemeente beter te leren kennen. Hieruit is een fiche gegroeid dat de leerkrachten kunnen gebruiken om techniek aan te bieden in de omgeving.

We vroegen ons ook af hoe techniek eruitzag in de school zelf. Om dit te weten te komen, hebben we een enquête afgenomen bij maar liefst 53 leraren vanuit verschillende regio’s, waaronder ook de scholen in Vorselaar. Daarnaast namen we een diepte-interview af met een kleuterschool die veel inzet op techniek, met name de talentenschool Atlantis in Arendonk.

Uit de verzamelde kunnen we concluderen dat je techniek niet te ver moet zoeken. Techniek zit overal! Keep it simple! Om dit aan te tonen, maakten we voor de leraren van De Knipoog een inspiratiebundel rond de seizoenen, waarbij we vertrokken vanuit de vijf toepassingsgebieden van techniek (transport, energie, informatie en communicatie, constructie en tot slot biochemie).

Projectgroep & partners

Studenten

Emma Verstrepen, Ellen Horemans & Elien Vervecken

Lerarenopleiders

Elien Sneyers

Partnerschool

De Knipoog, Vorselaar

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +3214562340
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten