Tijdens ons project hebben we thema’s wereldoriëntatie (1e graad) verrijkt met augmented en virtual reality.

Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs

Voor het vak ‘Innovaties in het onderwijs’ hebben wij gewerkt rond het thema digitalisering in het onderwijs (VR-AR). In samenwerking met Vrije Basisschool (W)Onderwijs uit Herentals en Gemeentelijke Basisschool ‘Pierenbos’ uit Zoersel hebben we verschillende initiatieven uitgewerkt en uitgetest naar wat lagere schoolleerkrachten nodig hebben om de stap te zetten naar VR/AR. Om ons project een plaats te geven in de lagere school hebben we virtual reality en augmented reality geïntegreerd in de methode Wereldoriëntatie van de eerste graad en het gelinkt aan de leerplandoelen ervan. Wij onderzoeken wat lagere schoolleerkrachten nodig hebben om de stap te zetten naar het gebruik van VR/AR, omdat we willen weten hoe wij de leerkrachten kunnen ondersteunen zodat de drempels verlaagd worden en de toegankelijkheid voor de leerkrachten vergroot ten einde de leerkrachten hierin te begeleiden en hun gebruiksgedrag te beïnvloeden. 

Kan je AR/VR gebruiken?

Digitalisering in het lager onderwijs is de laatste jaren in opmars en een focus voor vele scholen. Om dit te realiseren reikt Vlaanderen een budget uit voor het uitbreiden van ICT-middelen in het onderwijs. In vorige onderzoeken binnen het opleidingsonderdeel ‘Innovaties in onderwijs’ werd digitalisering uitvoerig besproken. In het kader van deze module voerden wij een onderzoek naar het bruikbaar maken van virtual en augmented reality in het lager onderwijs.   We kregen vanuit Vrije Basisschool (W)Onderwijs in Herentals en Gemeentelijke Basisschool Pierenbos in Zoersel de vraag om virtual reality en augmented reality te integreren in de methode wereldoriëntatie van de eerste graad lager onderwijs. Bij (W)Onderwijs is dit het vervolg op een grote investering op vlak van digitale middelen. Door de modernisering van Pierenbos zagen zij meteen de mogelijkheden binnen VR en AR. Hierdoor sloten ze onmiddellijk aan bij onze ideeën. Vanuit de vraag van beide scholen zijn we een onderzoek gestart. We hebben onderzocht wat virtual reality en augmented reality inhoudt, welke materialen er momenteel ter beschikking zijn, wat de eindtermen en de leerplandoelen vertellen, welke voor- en nadelen VR en AR hebben en tot slot hoe ver andere landen hierin staan.  

Ondersteuning bij het gebruik

Uit onderzoek merkten we dat VR en AR voor leerkrachten nog niet toegankelijk genoeg is om er gebruik van te maken in hun lessen. Ze geven aan dat ze meer ondersteuning nodig hebben en dat de tools gebruiksvriendelijker moeten zijn. Voor hen is het momenteel nog te complex om hiermee aan de slag te gaan. Uiteindelijk hebben wij de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Wij onderzoeken wat lagere schoolleerkrachten nodig hebben om de stap te zetten naar het gebruik van VR/AR, omdat we willen weten hoe wij de leerkrachten kunnen ondersteunen zodat de drempels verlaagd worden en de toegankelijkheid voor de leerkrachten vergroot ten einde de leerkrachten hierin te begeleiden en hun gebruiksgedrag te beïnvloeden.’ Hierbij zochten we naar methodes om leerkrachten te motiveren, ondersteunen en begeleiden om virtual en augmented reality daadwerkelijk te integreren in de klaspraktijk.

Integratie in wereldoriëntatie

In de testfase bestudeerden we enkele onderdelen van het thema kunst en verrijkten deze met VR en AR. Kunst is namelijk een van de thema’s van wereldoriëntatie in de eerste graad. Voor de leerlingen en leerkrachten was het niet nodig een basis te hebben van VR en AR. We zijn de sessie gestart met een korte introductie over VR en AR. Hierna konden de leerlingen onmiddellijk zelf aan de slag met de tablet en de app ‘Blippar’. Na een korte instructie over de app ‘Artsteps’, gingen de leerlingen ook hiermee zelfstandig aan het werk met een VR-bril. Het was fijn om te zien hoe snel de leerlingen vertrokken waren met de nog onbekende VR en AR.  Na een geslaagd testmoment merkten we dat naast de leerlingen ook de leerkrachten heel enthousiast waren. Ze wilden meer weten over de tools waarmee we werkten. Omdat we onderzochten wat leerkrachten nodig hebben, wilden we graag alle leerkrachten betrekken bij ons project. Daarom gaven we naast ons testmoment met de leerlingen ook een infomoment voor de leerkrachten. We merkten na het geven van de infosessie dat de leerkrachten meer open stonden voor het gebruik van VR en AR in hun klas. De leerkrachten waren enthousiast en wilden dit integreren in hun onderwijsstijl. Tot slot kunnen we onze hypothese bevestigen. De leerkrachten gaven aan dat ze door de stappenplannen, uitgewerkte applicaties en het infomoment zelf aan de slag willen gaan met virtual reality en augmented reality in hun klas. Ze kregen een andere kijk op VR en AR in het onderwijs. We merkten dat de leerkracht(en) op een positieve manier keken naar het aankopen en gebruiken van VR en AR in de onderwijspraktijk. Toch moeten we meegeven dat we dit op een korte periode getest hebben. Hierdoor kunnen we niet nagaan in welke mate dit voor de leerlingen en leerkrachten interessant blijft.  

Uitleenbox

Voor de geïnteresseerden hebben wij een uitleenbox met VR-brillen voorzien. Deze kan ontleend worden bij Thomas More Kempen (campus Turnhout). In deze box zitten 16 brillen (VR-box en cardboards). 

Projectgroep & partners

Studenten

Femke Druyts, Joelia Janssens, Michiel Peeters,  Kaat Tubex, Anne Van Gestel, Joke Vos

Lerarenopleiders

Wouter Diels

Partnerschool

Basisschool (W)Onderwijs, Herentals  | Basisschool Pierenbos, Zoersel 

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie én uitgewerkt lesmateriaal!

vrarinhetlageronderwijs.weebly.com

Meer weten?

Wouter Diels
Lerarenopleider
T +3214740374
E wouter.diels@thomasmore.be

Greet Cuyt
Verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
T +3214740216
E greet.cuyt@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Basisschool Pierenbos, Zoersel

Basisschool (W)onderwijs, Herentals

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.