De kleuterjuffen van de Toverboom wilden een verticale klassamenhang doorheen de klassen. Dit wilden ze in de poppenhoek, het restaurant en de winkel. Kortom, hoeken die in alle kleuterklassen aanwezig zijn. We hielden rekening met de taal- en wiskundedoelen van het ZILL. 

Het doel van ons ontwerplabo was om maximale leerkansen te creëren voor alle kleuters aan de hand van de verticale klassamenhang in de poppenhoek, winkel en restaurant. Daarbij stelden we twee onderzoeksvragen op. De eerste is: ‘Wat zijn volgens de kleuterjuffen van de Toverboom maximale leerkansen met betrekking tot de taal- en wiskundedoelen voor de kleuters binnen de poppenhoek, winkel en restaurant?’. De tweede is: ‘Aan welke criteria moet de verticale klassamenhang voldoen om zo de betrokkenheid van de kleuters te verhogen?’.

Door internationale literatuur te bestuderen, bekeken we de verticale klassamenhang, de ZILL-doelen en de maximale leerkansen bij kleuters. Aan de hand van een bevraging legden we een enquête af met de kleuterjuffen van de partnerschool en interviewden we een ervaringsdeskundige op het vlak van verticale klassamenhang.

Als conclusie kunnen we stellen dat de leraar uit de kleuterklas de ZILL-doelen goed in het achterhoofd moet houden. Deze doelen moeten voldoende uitdagend zijn, zodat de kleuters optimaal kunnen leren. Hierbij is differentiatie belangrijk. Kleuters leren het meest wanneer je inspeelt op hun interesses, noden en behoeften. Daardoor ontstaan maximale leerkansen. Daarnaast concluderen we nog drie andere belangrijke criteria: houd bij de keuze van materialen rekening met het voorstellingsvermogen van de kleuters, denk als leraar na over wat je wil uitlokken en zorg ervoor dat de jongsten jou als leraar altijd kunnen zien. 

Projectgroep & partners

Studenten

Anke Van den Bergh & Britt Luyckx

Lerarenopleiders

Laura Dewinter

Partnerschool

De Toverboom, Geel

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +3214562340
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten