Wat houdt het project in?

Een uitgebreid lessenpakket over de gevolgen van droogte in Vlaanderen. Verschillende werkvormen, verschillende interessemogelijkheden, … alles komt aan bod. Maar het blijft flexibel zodat je het naar je hand kan zetten.

Waarom is CurieuzeNeuzen in de Tuin zo belangrijk?

Met dit citizen science project wil de universiteit van Antwerpen nagaan hoe weerbaar tuinen zijn tegen toekomstige droogte en hittegolven. De wetenschappelijke inzichten die zullen voortvloeien uit de CurieuzeNeuzen in de Tuin databank, zijn belangrijk om ons in de toekomst te kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Via een grootschalig netwerk van 5.000 sensoren wordt daarom onder andere de bodemtemperatuur en bodemvochtigheid gemeten over heel Vlaanderen. Ook 500 scholen participeren in dit onderzoek. Uit onderzoek van o.a. de Vlaamse Milieumaatschappij (2018) blijkt dat de mens een grote invloed heeft op de droogte en de klimaatsverandering. Het is dus de verantwoordelijkheid van ieder individu om mee te werken aan een ommezwaai. Maar hoe nemen we de volgende generatie mee op het sleeptouw? Burgers kunnen deelnemen aan dit project, dus ook leerlingen van de eerste graad. Het uitgangspunt voor ons onderzoek is hoe wij via een educatief pakket, de betrokkenheid rond dit probleem bij pubers kunnen verhogen. Onderzoeksvraag: Hoe maken we een (interactief) educatief pakket voor de eerste graad secundair onderwijs over de droogteproblematiek in Vlaanderen?

Onderzoek

Het project CurieuzeNeuzen in de Tuin hebben we volledig uitgespit. Eerst hebben wij, dankzij de hulp van externen: Arne Ven, Stijn Van de Vondel en Camille Allonsius, ons kunnen verdiepen in dit project. Vervolgens hebben wij uit dit project een onderzoeksvraag geformuleerd om daarna het geheel op te delen in 4 verschillende hoofdthema’s, namelijk: bodem, droogte, klimaat en water. Middels een uitgebreid bronnenonderzoek hebben wij onzelf kunnen toespitsen op deze onderwerpen. Uiteindelijk hebben we de vier thema’s samengevoegd om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag. Om van dit project een educatief pakket te maken voor leerlingen van de eerste graad BaSo, hebben we veel verschillende schoolboeken geraadpleegd. We willen immers zo veel mogelijk verschillende vakken integreren in dit educatief pakket. Op die manier kan het lessenpakket zo breed en flexibel mogelijk ingezet worden.

Educatief pakket

We hebben enkele maanden besteed aan het ontwikkelen van een educatief pakket. We hebben hiervoor ook andere pakketten geraadpleegd om zo tot een geweldig eindresultaat te komen. vermeld op de website waar we moeilijkheden ondervonden (bv. Bij het maken van de mini-gazondolk).

Werkvormen

We willen ook heel wat verschillende werkvormen gebruiken in het educatief pakket, zodat de betrokkenheid van leerlingen wordt verhoogd. Zo ontwikkelden we een actuaspel, een coöperatief groepswerk, een stellingenspel, verschillende groepswerken, een BZL, een techniekles en een eindspel. Try-out In mei hebben we dan voor het eerst het pakket uitgetest bij leerlingen van het KvRi. Hier zijn we gaan kijken dat het educatief pakket wel realistisch en flexibel is opgebouwd. We hebben hier aan een STEM-klas tien uur les gegeven en aan de andere STEM-klas acht uur. Dit was een zeer leerrijke ervaring voor zowel ons als voor de leerlingen en leerkrachten van het KvRi. We hebben nadien zowel werkbundels veranderd als enkele achtergebleven schrijffouten uit het pakket gehaald. Ook hebben we enkele tips

Conclusie

Tijdens het uittesten van het educatief pakket werd duidelijk dat het realistisch is samengesteld en op maat van de leerlingen uit de eerste graad. Daarnaast werd bevestigd dat het mogelijk is om het pakket naar je hand te zetten met kleine aanpassingen. Ook kregen we van verschillende leerkrachten, leerlingen en externen positieve feedback op de inhoud en de verschillende werkvormen. Daarnaast merkten we tijdens de uitwerking dat er een grote interesse bij de leerlingen werd opgewekt. Bovendien beseffen ze daarna ook beter wat droogte met zich meebrengt. Dit hebben we ontdekt tijdens het afrondingsspel waarin de leerlingen alle opgedane kennis konden inzetten om het tot een goed einde te brengen. Hieruit kunnen we concluderen dat we geslaagd zijn in het bewust maken van de problematiek bij de leerlingen. Aangezien Klimaatlink het educatief pakket ook in de toekomst up-to-date houdt, kan het nog lang ingezet worden.

Projectgroep & partners

Studenten

Dries Laura, Geerts Jelle, Van Houdt Fien en Wilms Lore

Lerarenopleiders

Nihoul Renilde

Meer weten?

CurieuzeNeuzen in de Tuin

Partnerschool

Kardinaal van Roey-instituut

Projectwebsite

Interesse in dit project? Bezoek de projectwebsite voor meer informatie én lesmateriaal!

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.