“Samen werken aan een betere wereld”

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. In het thema “Samen werken aan een betere wereld” komen verschillende interessante en hedendaagse onderwerpen zoals: “bedreigde diersoorten”, “ecologische voetafdruk”, “groene energie”, “creatief met afval”, “fair trade” en “cultuur” aan bod. Uw leerlingen worden meegenomen en geïnspireerd door een thema waar zij leren aan Lees meer…