We werken samen aan een betere wereld

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Ontdek deze lessenreeks waarin duurzame ontwikkeling, helden, organisaties, de medische sector en ook het coronavirus voorkomen. De leerlingen ontdekken meer over het maken van een betere wereld en over hoe hieraan gewerkt kan worden. Dit kan door hen, maar ook door anderen. Ontwikkeld door: Lees meer…