Neem een kijkje in ons onderzoek!

Bij de start van ons onderzoek hebben we een vraag gekregen van het Industriemuseum te Gent. De vraag was gericht op de bovenste verdieping ‘Mens en machine’. Het museum had nood aan kleuteraanbod op deze verdieping. Om dit probleem goed te doorzoeken hebben we ons verdiept in enkele theoretische kaders, waaronder de theorie rond Brede school. Brede school betekent dat er een samenwerkingsverband is tussen scholen en andere externe organisaties om zo maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen.

Na het situeren van het praktijkprobleem hebben we een onderzoeksdoel geformuleerd: ‘Door een kwalitatief aanbod aan te reiken rond het verdiep ‘Mens en Machines’ in het Industriemuseum, de leef- en belevingswereld van klasgroepen met oudste kleuters verbreden.’ Vanuit dit onderzoeksdoel hebben we twee hoofdonderzoeksvragen geschreven om ons onderzoek richting te geven. ‘1. In hoeverre sluit de leef- en belevingswereld van oudste kleuters aan bij het Industriemuseum?’, ‘2. Hoe kwalitatief aanbod aanreiken binnen het Industriemuseum om de leef- en belevingswereld van klasgroepen met oudste kleuters te verbreden?’ De eerste onderzoeksvraag hebben we beantwoord aan de hand van een literatuurstudie en een bevraging bij musea. De tweede onderzoeksvraag hebben we beantwoord aan de hand van een literatuurstudie en een bevragen van kleuterleerkrachten met een enquête. Uit onze conclusie blijkt dat kinderen tot een betekenisvolle museumervaring komen door kwalitatief aanbod te voorzien in een museum waardoor de leef- en belevingswereld van de kleuters wordt verbreed. Tot slot hebben we een ideeënlijst rond de verdieping ‘Mens en Machine’ meegegeven aan het Industriemuseum.

Projectgroep & partners

Studenten

Bogaerts Carolien, Lauwen Ine, Van Dijck Melissa, Van Ginkel Nele

Lerarenopleiders

Kathelijne Lemmens

Partnerschool

Industriemuseum Gent

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.