Dit lesmateriaal werd ontwikkeld door de tweedejaarsstudenten van de Lerarenopleiding als alternatief aanbod richting de geplande WiWeTeR-sessies op locatie. Deze opdrachten kunnen via afstandsonderwijs uitgevoerd worden.

Ontwikkeld door: Polien Willems & Ilyana Van Hoof

Doelstellingen

  • De leerlingen kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen.
  • De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen.
  • De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be