Dit betreft een toets aan het einde van de cursus. De cursus ging over natuurfenomenen, de planeten en de ruimte, de evolutie van de mens, de aarde, het klimaat etc. Ook kwamen er enkele revolutionaire denkers aan bod zodat geschiedenis ook aan bod kwam. De leerlingen moesten de verschillende continenten en planeten kennen, de ontstaansgeschiedenis van de aarde (in grote lijnen), de evolutie van de mens en de problematiek omtrent de klimaatverandering.

Bookwidget

Doelstellingen

LPD 1 Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren uit: gesproken teksten, geschreven teksten, beeldmateriaal, ICT-bronnen, tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten.

LPD 15 Mondeling argumenteren.

LPD 27 Toepassingen en elementen uit de eigen leefwereld in verband brengen met natuurwetenschappelijke verschijnselen zoals het klimaat, het weer, energie, stralingen, …

LPD 29 Belangrijke wereldproblemen herkennen en bespreken. Informatie vinden en selecteren uit beeldmateriaal en geschreven teksten. Landen vinden door gebruik te maken van een atlas. In groep werken maar ook individuele taken tot een goed einde brengen. Informatie opzoeken op het internet. Informatie uit een leid halen en verbanden leggen met de wereldproblematiek. Experimenten uitvoeren en reflecteren. Informatie uit krantenartikels halen. Originele en creatieve werkstukken maken.

Projectgroep & partners

Student

Rebecca Bols

Lerarenopleiders

Stef Piedfort

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.