SCRUM T

“Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd.” (Jeff Sutherland) Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs | Innovaties in onderwijs De docenten van het opleidingsonderdeel ‘Innovaties in onderwijs’ daagden ons uit om Scrum toe te passen in het vakgebied wereldoriëntatie in de basisschool De Waaier in Kasterlee. Vooraf hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd Lees meer…

Geïntegreerd programmeeronderwijs

Binnen het opleidingsonderdeel Innovaties in Onderwijs (IIO) van de Thomas More hogeschool in Vorselaar hebben wij onderzoek uitgevoerd rond geïntegreerd programmeeronderwijs voor leerlingen van de tweede graad. Dit houdt in dat we taal, meer bepaald begrijpend lezen en taalbeschouwing, binnen het leren programmeren hebben geïntegreerd. Uit het PIRLS-onderzoek van 2016 Lees meer…

Outdoor Education in de kleuterklas

Ons ontwerplabo handelde over outdoor education. Outdoor education heeft veel voordelen voor kinderen, zowel lichamelijk als mentaal; De gezonde buitenlucht die ze inademen, het natuurlijke licht (bron van vitamine D) waarin ze spelen, meer bewegingsruimte en veel verschillende bewegingsmogelijkheden, het ervaren van minder stress, een groter concentratievermogen, risicovolspel, creatief en Lees meer…

Kansarmoede, is het jouw probleem?

Kansarmoede is een wereldwijd probleem, ook in België! Vaak zit het verdoken in de maatschappij. Het is een actueel thema dat de organisatie, Feestvarken vzw, onder de aandacht wil brengen. Daarom zijn we een samenwerking met hen aangegaan. Hun drijfveer is samen met kinderen en voor kinderen kansarmoede aanpakken. Feestvarken Lees meer…

De verticale klassamenhang

De kleuterjuffen van de Toverboom wilden een verticale klassamenhang doorheen de klassen. Dit wilden ze in de poppenhoek, het restaurant en de winkel. Kortom, hoeken die in alle kleuterklassen aanwezig zijn. We hielden rekening met de taal- en wiskundedoelen van het ZILL.  Het doel van ons ontwerplabo was om maximale Lees meer…

Outdoor education V

Based on literature we have designed good outdoor lessons. These were given to primary school children. In a pre- and post design we could establish that these outdoor lessons often had a positive effect on the well-being, engagement and learning outcomes of the children.  Een onderwijsproject door derdejaarsstudenten Lager Onderwijs Lees meer…