Statistiek in de eerste graad

In deze lessenreeks leer je de verschillende voorstellingswijzen lezen, gebruiken en zelf opstellen. Je leert wat centrummaten en spreidingsmaten zijn en je leert deze ook berekenen. Tot slot leer je hoe je zelf een statistisch onderzoek kan uitvoeren. Doelstellingen Leerplandoelen Eindtermen 1ste graad A-stroom: Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en Lees meer…

Toolkit ‘Niet zo jong, niet zo hetero, wel helemaal mezelf’

Deze materialen kunnen ingezet worden om te sensibiliseren, informeren en een eerste stap te zetten in het doorbreken van het taboe dat heerst omtrent LGBTQ+ ouderen. Verder reikt het handvatten aan om gepast te reageren. Doelstellingen Leerplandoelen 15. Mondeling argumenteren. 30. Respect opbrengen voor: het leefmilieu; het historisch cultureel erfgoed; Lees meer…

De persoonsvorm en onderwerp + woordenschatuitbreiding

Het is een digitaal leerpad waarbij de leerlingen oefeningen maken rond zinsleer. Ze komen te weten wat en hoe ze de persoonsvorm en het onderwerp kunnen vinden. In het leerpad is ook een taaluitdaging verwerkt waarbij de leerlingen gaan werken aan woordenschatuitbreiding. Doelstellingen Leerplandoelen Doelen 1B: LPD 1 * De Lees meer…

Energieomzettingen in technische toepassingen

In dit lespakket is een online leerpad over energieomzettingen in technische toepassingen voorzien. Hierbij worden volgende onderdelen behandeld: Machines zetten energie om in bewegingsenergie. Elektrische energie geleverd door batterijen. Doelstellingen Vormingsdoelen De leerlingen zien in dat energieomzettingen in hun dagdagelijkse leven plaatsgrijpen. Ze beseffen dat ze dagelijks met natuurwetenschappen in Lees meer…